Hvorfor er det så lurt å bygge hus med elementer?


Gevinsten ved kortere tidsbruk er en fordel for alle som er involvert i prosjektet.

Selv om mange hus fremdeles bygges på gamlemåten, er det ingen tvil om at nye metoder overtar mer og mer. Én slik metode er å bygge med elementer. Altså vegg, -gulv, og takelementer som lages ferdig på fabrikk og kjøres ut til byggeplassen for montering. Det ligger en rekke fordeler i nettopp denne måten å bygge hus på.


For det første forkorter det byggetiden vesentlig. Fra vegg, -gulv og takelementene ankommer byggeplassen til de er ferdig montert tar det ofte ikke mer enn ca. en uke før huset er ferdig reist og tett. Det gjør at den totale byggetiden frem til nøkkelferdig hus blir vesentlig kortere enn ved tradisjonell bygging. Det innebærer selvsagt også at tidsperioden der det er behov for utstyr som stillas, lifter osv. blir kortere.


Gevinsten ved kortere tidsbruk er en fordel for alle som er involvert i prosjektet. Kunden får et rimeligere hus og boligprodusenten/utbygger får lavere utgifter og kan levere flere hus på kortere tid. For dem som jobber på byggeplassen betyr dessuten elementbygging blant annet:

  • Færre tunge løft

  • Redusert behov for arbeid i stillas, lift og stige

  • Mindre behov for å jobbe utendørs

Bedre kontroll og bra for miljøet

Elementbygg gir dessuten mindre risiko og bedre kontroll. Vi vet på forhånd at alle elementene passer sammen og hva som skal til for å sette dem opp – dermed er risikoen for uforutsette hendelser som kan forsinke fremdriften i praksis nær null.


Dessuten vet jo alle at materialene inne på en fabrikk ikke blir utsatt for sol, regn og vind. Tvert imot har vi full kontroll på alle forhold som kan påvirke materialene og sørger for optimale temperaturer og luftfuktighet. Når elementene sendes av gårde til byggeplass er de emballert slik at de ikke kan bli fuktige. Og ettersom det tar svært kort tid å heise elementene på plass og tette bygget, er det liten risiko for at vær og vind gir konsekvenser som krever tiltak i etterkant.


Når det gjelder miljø, er det et vesentlig poeng at elementbygging på fabrikk fører til meget effektiv produksjon. Blant annet reduseres materialsvinn til et minimum. Det er faktisk ikke mye avfall igjen etter å ha laget elementer til et helt hus. Det betyr dessuten at mengden avfall på byggeplassen reduseres ettersom mye av emballasje, sagspon, kapp osv. håndteres på fabrikken. Kortere byggetid bidrar i seg selv også til at miljøbelastningen blir mindre.