Administrasjon

Stian Sandermoen
Daglig Leder
stian.sandermoen@innef.no
T: +47 916 99 046

Morten Evensen

Tilbud/Kalkyle

morten.evensen@innef.no

T: +47 452 60 801

Formenn

Hans Kristian Kulstad
Formann - produksjon

Johan Midtlund
Formann - lager

Tore Mikaelsen
Formann -

produksjonsmedarbeider

Produksjon

Mats Larsen
Produksjonsmedarbeider

Morten Mikaelsen
Produksjonsmedarbeider

Hans-Arne Iversen
Produksjonsmedarbeider

Erik Mikaelsen
Produksjonsmedarbeider

Georgios Markakis
Produksjonsmedarbeider

Remi Gulbrandsen
Produksjonsmedarbeider

Håkon Kjøstad
Produksjonsmedarbeider

Morten Husås

Produksjonsmedarbeider

Morten Østgård
Produksjonsmedarbeider

Bjørn Olsen
Produksjonsmedarbeider

Stian Evensen
Produksjonsmedarbeider

Roy Ståle Sjølie
Produksjonsmedarbeider

Widar Pettersen
Produksjonsmedarbeider

Terje Løveng
Produksjonsmedarbeider

Run Mang Kuplian
Produksjonsmedarbeider

Rune Bekkevold

Produksjonsmedarbeider

Knut Bjørnbakken

Produksjonsmedarbeider

Eline Bjørnbakken
Produksjonsmedarbeider

Erik Palerud
Produksjonsmedarbeider

Rune Sveum

Fabrikksjef

rune.sveum@innef.no

T: +47 954 19 893

Jonas Waldeland
Innkjøp/HR

jonas.waldeland@innef.no

T: +47 919 15 169

Rachel Eriksen Brændvik

Økonomi

T: +47 957 41 152

SSW-bilde.jpg

Sweinar Swensen 
HMS/Kvalitetsleder

T: +47 916 63 359