Brann- og lydveggselementer

Brann- og lydvegger til innvendig bruk i flermannsboliger leveres med reisverk på 48x98 mm., ferdig isolerte med 10 cm Glava isolasjon og med ett lag gips.

Kontakt oss 

Ta kontakt for mer info om hva vi leverer eller for å motta et godt tilbud. 

Daglig drift

Daglig leder: Stian Sandermoen +47 916 99 046

Salg/Fabrikk: Rune Sveum +47 954 19 893

Salg/Garasjer: Morten Evensen +47 452 60 801

Lager/utlastning

Mandag-torsdag fra kl. 07:00-15:30

Fredager fra kl. 07:00-13:30

Tlf: +47 957 41 133